Ημερολόγιο 2021-SDG Calendar

"Στο πλαίσιο του Erasmus+  με τίτλο "Shaping Young Europeans' Future through Drama" φτιάξαμε από κοινού με τους εταίρους  (Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) ένα Ημερολόγιο για το 2021Σε διεθνείς ομάδες επιλέξαμε 12 (από τους 17) στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGsκαι  τους συσχετίσαμε με γνωστά έργα ζωγραφικής.  Στη συνέχεια, σε εθνικές ομάδες, αναπαραστήσαμε τα έργα δημιουργικά (δύο η κάθε χώρα) προσπαθώντας να περάσουμε το μήνυμά μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει!

 Για να δείτε το Ημερολόγιο πιέστε εδώ.