Δείτε μας στο YouTube

"Ο δράκος" του Ε. Σβαρτς (7/7/2023)


Για να δείτε το βίντεο της παράστασης πιέστε εδώ.


"Γουρούνισ το σακί του Ζ. Φεϋντώ (20/7/2023)


Για δείτε το βίντεο της παράστασης πιέστε εδώ.


"Οι απροβάριστοι"  (14 Ιουνίου 2021)


Για να δείτε το βίντεο της παράστασης πιέστε εδώ.


Don Iuan Tenorio, by J. ZorrillaΓια να δείτε το βίντοε της παράστασης πιέστε εδώ.Πιέστε εδώ:  "Οι ηλίθιοι", Ν. Σάιμον (14/7/2016) 

Πιέστε εδώ:  Διαφημιστικό σποτ "Οι ηλίθιοι"


"Σιρανό ντε Μπερζεράκ", Ε. Ροστάν (14/7/15)

Πιέστε εδώ: 

Α' πράξη

Β' πράξη

Γ' πράξη

Δ' πράξη

Ε' πράξηΠιέστε εδώ:  "Βαβυλωνία", Π. Βυζάντιος  (9/7/2014)