Γράφουμε θέατρο! - Προκήρυξη 4ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού συγγραφής μονόπρακτου θεατρικού έργου

 Γράφουμε θέατρο!

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

(ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

 Φορείς – Πλαίσιο:

·         Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Θεάτρου Κινηματογράφου Μουσικής, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

·         5ο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας)

·         Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ( Όμιλος Δημιουργική Έκφραση και Γραφή)

                       Οι παραπάνω φορείς προκηρύσσουν από κοινού τον

4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου

για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

(Ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών, Μουσικών)

Εισαγωγικά/ σκεπτικό:

Το θέατρο στο σχολείο αποτελεί μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Εντάσσει ομαλά τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί την αισθητική, αναδεικνύει αξίες, αποσκοπεί στην καλλιέργεια του μαθητή. Σκοπός του διαγωνισμού που προκηρύσσεται για τέταρτη χρονιά φέτος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και να διοχετεύσουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη συγγραφή πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

·       να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος

·       να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του

·       να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής

·       να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

 

·     Για την υλοποίηση των παραπάνω η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού προγραμματίζει να υλοποιήσει φέτος για πρώτη χρονιά, με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ένα Εξ Αποστάσεως σεμινάριο Δημιουργικής Θεατρικής Γραφής με μέλη όσους από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό το επιθυμούν και επιμορφωτές αναγνωρισμένους επιστήμονες και συγγραφείς. Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με την τεχνική της θεατρικής γραφής, να ενημερωθεί για καλές πρακτικές κατά τη διαδικασία της συγγραφής, να κατανοήσει τα επιμέρους στοιχεία ενός θεατρικού έργου (πλοκή, δομή, χαρακτήρες ή τύποι, διάλογος κλπ).

·     Η συμμετοχή τόσο στο διαγωνισμό όσο και στο σεμινάριο δημιουργικής γραφής θα είναι δωρεάν.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

·     Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.

·     Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.

·     Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

·     Η θεματολογία είναι ελεύθερη.

·     Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

·     Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, γραμματοσειρά Times New Roman, το μέγεθος της γραμματοσειράς 12 και το διάστιχο 1,5 γραμμή.

·     Το κάθε μονόπρακτο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 3.500 λέξεις.

·     · Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση scriptheater.contest@gmail.com  

·     Στο μέηλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Ένα αρχείο Word, όπου θα προηγείται μια σύντομη Περίληψη του Μονόπρακτου (μέχρι 100 λέξεις) και θα ακολουθεί το Θεατρικό Μονόπρακτο.

β) Σε ένα ξεχωριστό αρχείο Word (και στο ίδιο μήνυμα) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.)

γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105, στην οποία ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή δηλώνει ενυπόγραφα ότι 1) εγκρίνει τη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό, 2) το έργο είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 3) ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του σε περίπτωσή διάκρισής του (αρχείο Word, PDF ή JPEG).

·     Τα έργα θα τα παραλάβει η Οργανωτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα τα προωθήσει ΑΝΩΝΥΜΑ στους κριτές.

·     Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα δοθούν τρία (3) πρώτα βραβεία.

·     Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου)

·     Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο του 2022 με mail που θα σταλεί στα σχολεία. Τελετή απονομής θα γίνει στο Ρέθυμνο το αμέσως επόμενο διάστημα, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Διαφορετικά θα προγραμματιστεί άλλου είδους απονομή (π.χ. διαδικτυακή τελετή). Σε κάθε περίπτωση τα βραβεία και τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν και αυτά ηλεκτρονικά.

·     Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους για την περίπτωση έκδοσης, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.

·     Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00.

·     Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο,

·     Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και  διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

·     Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

·     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

·     Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του.

·     Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, ούτε με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. 

·     Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων του.

·     Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

scriptheater.contest@gmail.com

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.       Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτης, υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού Θεάτρου

2.       Αθηνά Σοκόλη, εκδότης

3.       Τώνια Καράογλου, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου

4.       Κατερίνα Καρρά, θεατρολόγος, μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

5.       Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, θεατρολόγος, δραματολόγος, μέλος ΕΕΠ Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ

6.       Ειρήνη Μουντράκη, διδάκτωρ θεατρολογίας, υπεύθυνη Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, ιδρύτρια του Greek Play Project

7.       Χρυσοξένη Προκοπάκη, συγγραφέας - εκδότης

8.       Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., σκηνοθέτης

9.       Αλεξάνδρα Σίμου, Διδάκτορας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, εκπαιδευτικός, ηθοποιός, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

10.    Ευανθία Στιβανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., σκηνοθέτης

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1)       Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης - Διευθυντής του εργαστηρίου Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής. Σκηνοθέτης, ηθοποιός.

2)       Μανιουδάκη Μαρία, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου -  Παν/μίου Κρήτης.

3)       Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του  Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου - Παν/μίου Κρήτης.

4)       Φιολιτάκη Μαρία, δρ. Φιλοσοφίας, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Δημιουργική Έκφραση και Γραφή του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.