Υλικό από την εκδήλωση...

Στις 22 Απριλίου 2013 ο Όμιλος Μουσικής Παιδείας πλαισίωσε την εκδήλωση του σχολείου μας για τα 70 χρόνια από το θάνατο του Κ. Παλαμά: