Ας γίνουμε καθρέφτες του άλλου...

Πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι - άσκηση επικοινωνίας, παρατηρητικότητας και συνενοχής. Οι παίκτες μπορούν να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο συνεργασίας, ώστε οι θεατές δεν καταλαβαίνουν ποιος οδηγεί κάθε φορά.