"Δυσανεξία στην τελειότητα": Ένα μονόπρακτο σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ και τον Όμιλο Ρητορικής του σχολείου μας