"Το παραμύθι χωρίς όνομα"- φωτογραφίες από την παράσταη

"Το παραμύθι χωρίς όνομα", Ιάκ. Καμπανέλλης (14 Ιουλίου 2018)
Φωτογραφίες: Χρύσα Καπνιά, Λευτέρης Μαριδάκης, Γεωργία Ντουμανά