Παγωμένες εικόνες...

Πρόκειται για άσκηση όπου τα μέλη μιας ομάδας καλούνται (ατομικά ή ομαδικά)  να φτιάξουν με τα σώματά τους μια "φωτογραφία". Στις δυναμικές εικόνες τα σώματα είναι ζωντανά, γεμάτα ενέργεια... Απαιτείται φαντασία, εκφραστικότητα και αυτοσυγκέντρωση.