Το πρόγραμμα "Θαλής"

Το πρόγραμμα "Θαλής", 
για την ολοκλήρωση του οποίου συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου:
Βογιατζή Ειρήνη
Κωτσάκη Καλλιόπη
Μανιουδάκη Μαρία
Μπεϊκάκη Κασσάνδρα
Πετρουγάκη Δέσποινα
Πολάκη Μαρία