"Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο" (συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο)


 

 Ο σχεδιασμός και οι στόχοι του προγράμματος αναλυτικά

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα θεατρικής παιδείας που απευθύνεται σε γυμνάσια και λύκεια της περιφέρειας, και επιχειρεί να δημιουργήσει καλλιτεχνικές γέφυρες ανάμεσα στους έφηβους της επαρχίας και το Εθνικό θέατρο, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς. Απώτερος στόχος είναι να ενδυναμωθούν πολιτιστικά οι τοπικές κοινότητες μέσα από την σύνδεσή τους με έναν σημαντικό πολιτιστικό οργανισμό και να μπορούν αυτόνομα να συνεχίζουν την δραστηριοποίησή τους στο θέατρο και μετά το πέρας του προγράμματος.  Τα παιδιά που συμμετέχουν στο "Θέατρο στο Νέο Σχολείο"

«...μαθαίνουν να εστιάζουν, οξύνεται η παρατηρητικότητα και η συγκέντρωσή τους. Κατανοούν μέσα από τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο δουλειάς την έννοια και τη φύση της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Μαθαίνουν τι σημαίνει υπομονή και ησυχία και πότε χρειάζονται. Εξασκούνται στην λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Ανοίγουν το βλέμμα τους στο συνάνθρωπο και μαθαίνουν να εμπιστεύονται. Αναζητούν την ενεργή εμπλοκή σε ό,τι συμβαίνει… καλλιεργούν αναρίθμητες ακόμη ικανότητες που εντάσσονται σ'αυτό που ονομάζουμε Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες»

(απόσπασμα από επιστολή συμμετέχουσας Εκπαιδευτικού)

 Στόχοι

-η αισθητική παιδεία και γνωριμία με το θέατρο, σε αντιστάθμισμα της απομόνωσης από τα πολιτιστικά δρώμενα που ίσως χαρακτηρίζει συγκεκριμένες περιοχές και κοινοτητες νέων

-η ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης και η άσκηση της φαντασίας και της επινοητικότητας, δεξιότητες που έχουν αποτέλεσμα την ψυχική θωράκιση και ανθεκτικότητα των εφήβων

- η καλλιέργεια και η ενθάρρυνση του βιωματικού και εμπειρικού τρόπου μάθησης

-η ανάδειξη του τεράστιου οφέλους της ομαδικής δουλειάς

- η καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων